ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Кирица, Константин

Кирица, Константин. Черният ужас. София: Народна култура, 1969

Кирица, Константин. Страсти. София: Издателство на ОФ, 1987

Кирица, Константин. Замъкът на момичето в бяло. София: Отечество, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)