ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Карастоянов, Георги

Малеева, Силвия и др. Тя обичаше хората. София: Профиздат, 1979

Карастоянов, Георги. Генерал Георги Вазов. София: Държавно военно издателство, 1964

Карастоянов, Георги. Приятели на България. София: Отечество, 1981

Карастоянов, Георги. Познатото почукване на вратата. София: Държавно военно изд., 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8135 | Имена в показалеца: 4883

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)