ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Караславов, Георги

Караславов, Георги. Избрани съчинения. София: Народна култура, 1956-

Караславов, Георги. Обикновени хора. София: Български писател, 1977

Караславов, Георги. Мравчо-главчо. София: Народна младеж, 1979

Караславов, Георги. Орлов камък. София: Народна младеж, 1967

Караславов, Георги. Орлов камък. София: Български писател, 1985

Караславов, Георги. Ленко. София: Български писател, 1983

Караславов, Георги. Татул. София: Български писател, 1973

Караславов, Георги. Манастирът. София: Издателство на отечествения фронт, 1973

Караславов, Георги. Кавали свирят. София: Народна младеж, 1976

Караславов, Георги. На стража. София: Профиздат, 1967

Караславов, Георги. Пиеси. София: Български писател, 1972

Караславов, Георги. Книга за Смирненски и Вапцаров. София: Български писател, 1971

Караславов, Георги. Снаха. София: Български писател, 1970

Караславов, Георги. Снаха. София: Български писател, 1972

Караславов, Георги и др. Мравчо-главчо; Ех, че е весело; Мунка - малката маймунка. София: Медицина и физкултура, 1974

Караславов, Георги. Крилатият Данко. София: Български художник, 1978

Караславов, Георги. Приказки. София: Отечество, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)