ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Карапетров, Константин Петров

Карапетров, Константин. Пионери на българската музика. София: Народна просвета, 1980

Карапетров, Константин. Елена Николай. София: Наука и изкуство, 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)