ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Каракашев, Владимир Георгиев

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1967

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1971

Каракашев, Владимир. Театър и съвременност. София: Български писател, 1967

Каракашев, Владимир. Ние гледаме театър. София: Народна младеж, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)