ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Канушев, Димитър

Владимир Трандафилов. София: Наука и изкуство, 1973

Канушев, Димитър. Театрални вълнения. София: Наука и изкуство, 1966

Канушев, Димитър. Театрална критика. София: Български писател, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)