ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Калина Малина,

Калина Малина. Златно сърце. София: Отечество, 1978

Калина Малина. Симовата чета. Пловдив: Христо Г. Данов, 1973

Калина Малина. Благородни сърца. София: Български писател, 1988

Калина Малина. Ей, пътечко моя. София: Български писател, 1968

Калина Малина. Хилядолетие. София: Народна младеж, 1975

Калина Малина. Златно сърце. София: Пан, 2001

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)