ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Калвино, Итало

Калвино, Итало. Третият е още жив. София: Профиздат, 1965

Калвино, Итало. Невидимите градове. София: Народна култура, 1990

Калвино, Итало. Баронът по дърветата. София: Отечество, 1979

Калвино, Итало. Космически комедии. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)