ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Казаков, Юрий

Казаков, Юрий. Северен дневник. София: Издателство на ОФ, 1976

Казаков, Юрий. Насън горчиво плака. София: Народна младеж, 1979

Казаков, Юрий. Арктур - ловджийското куче; Теди. София: Отечество, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)