ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Казакевич, Емануил

Казакевич, Емануил. Звезда; Двама в степта. София: Народна младеж, 1967

Казакевич, Емануил. Къщата на площада. София: Народна култура, 1965

Казакевич, Емануил. На дневна светлина. София: Профиздат, 1963

Казакевич, Емануил. Затишие пред буря. Пловдив: Христо Г. Данов, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)