ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Йонков, Христо Марков

Йонков, Христо. Оборищенци. София: Държавно военно издателство, 1972

Йонков, Христо и др. Васил Левски и българската национална революция. София: Издателство на БАН, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7047 | Имена в показалеца: 4077

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)