ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Йовчев, Николай

Йовчев, Николай и др. Гора закрилница. София: Български писател, 1963

Йовчев, Николай. Двубой в гората. София: Земиздат, 1971

Йовчев, Николай. По следите на изчезналите животни. София: Наука и изкуство, 1982

Под знака на брадатия орел. София: Земиздат, 1976

Под знака на брадатия орел. София: Земиздат, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)