ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Идакиев, Симеон

Идакиев, Симеон. С яхта около Европа. София: Медицина и физкултура, 1982

Идакиев, Симеон. Мечта по Южния кръст. София: Медицина и физкултура, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)