ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Евтимов, Евтим

Евтимов, Евтим. Пирине мой. София: Партиздат, 1979

Евтимов, Евтим. Сватбата на Антон. София: Партиздат, 1987

Отечество любезно. София: ДИ Септември, 1987

Евтимов, Евтим. Лирика. София: Държавно военно издателство, 1967

Евтимов, Евтим. Човекът. София: Български писател, 1969

Евтимов, Евтим. Горчиво вино. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)