ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Душков, Атанас

Душков, Атанас. Цветя за мама. София: Български художник, 1980

Душков, Атанас. Гатанки. София: Отечество, 1981

Душков, Атанас. Весела команда. София: Български писател, 1989

Душков, Атанас. Кладенче. София: Български писател, 1979

Душков, Атанас. Крилатият българин. Варна: Държавно издателство, 1967

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)