ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Дорофеева, Вера Борисовна

Дорофеева, Вера и др. Време, учени, постижения. София: Наука и изкуство, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8268 | Имена в показалеца: 4951

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)