ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Дилов, Любен

Дилов, Любен. Дори да си отидат. София: Български писател, 1987

Дилов, Любен. Звездните приключения на Нуми и Ники. София: Отечество, 1980

Дилов, Любен. До Райската планета и назад. София: Отечество, 1983

Дилов, Любен. Многото имена на страха. Тежестта на скафандъра. София: Български писател, 1988

Дилов, Любен. Не пушете! Затегнете коланите. София: Народна младеж, 1982

Дилов, Любен. Незавършеният роман на една студентка. София: Български писател, 1986

Дилов, Любен. Пропуснатият шанс. Пловдив: Христо Г. Данов, 1986

Дилов, Любен. Пътят на Икар. София: Захарий Стоянов, 2002

Дилов, Любен. Прераждането. София: Издателство на БАН, 1993

Когато войната свърши. София: Народна култура, 1971

Съвременни немски разкази. София: Народна култура, 1970

Фантастика от ГДР, Полша, Румъния, Унгария, Чехословакия. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Съветска фантастика. Пловдив: Христо Г. Данов, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8526 | Имена в показалеца: 5184

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)