ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Даскалова, Лиана

Даскалова, Лиана. Ключ от бащината къща. София: Български писател, 1971

Даскалова, Лиана. Нишки. София: Български писател, 1961

Даскалова, Лиана. Черни лебеди. София: Народна младеж, 1967

Даскалова, Лиана. Романтични портрети. София: Профиздат, 1968

Даскалова, Лиана. Будилниче-приспивниче. София: Български писател, 1987

Даскалова, Лиана. Врабчова дружина. София: Български писател, 1979

Даскалова, Лиана. Майчина целувка. София: Народна младеж, 1965

Даскалова, Лиана. Тони лети с балони. София: Български художник, 1978

Даскалова, Лиана. Цариградските чехлички. София: Народна младеж, 1969

Даскалова, Лиана. Храброто войниче. София: Български художник, 1974

Даскалова, Лиана. Приказка, която израсна от една луковица. София: Български художник, 1979

Даскалова, Лиана. Зимния цар. София: Български художник, 1984

Даскалова, Лиана. 6 вълшебни приказки. София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)