ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Гюрова-Трънска, Станка

Гюрова-Трънска, Станка. Съвести. София: Народна младеж, 1978

Гюрова-Трънска, Станка. Аз, Владко. София: Отечество, 1981

Гюрова-Трънска, Станка. Мъжки разкази. София: Държавно военно издателство, 1971

Гюрова-Трънска, Станка и др. Франк Томпсън 1920-1944. София: Военно издателство, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)