ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Грубешлиева, Мария

Грубешлиева, Мария. Избрани произведения. София: Български писател, 1980

Грубешлиева, Мария. Оказионен магазин. София: Профиздат, 1967

Грубешлиева, Мария и др. Пиеси. София: Български писател, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)