ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Горанов, Кръстьо

Горанов, Кръстьо. Художествен образ и съвременност. София: Наука и изкуство, 1967

Горанов, Кръстьо. Изкуство и социален живот. София: Народна просвета, 1973

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)