ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Герасимов, Богомил

Герасимов, Богомил. Операция Зомби. София: Военно издателство, 1987

Герасимов, Богомил. Бутилка с бръмбари от Бали. София: Издателство на отечествения фронт, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)