ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Георгиев, Кольо

Георгиев, Кольо. Адска бомба. София: Народна младеж, 1977

Георгиев, Кольо. Докато дишаме, докато живеем. София: Български писател, 1976

Георгиев, Кольо. Лека нощ, татко. София: Отечество, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)