ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Генов-Ватагин, Гено

Генов-Ватагин, Гено. Време, проверка, война. София: Държавно военно издателство, 1973

Генов-Ватагин, Гено. Всяко разсъмване е мъчително. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Генов-Ватагин, Гено. Какви е деца раждала. София: Народна младеж, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7047 | Имена в показалеца: 4077

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)