ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Ганчева, Елена

Христова, Рашка и др. Интегралният подход в обучението по природонаучните учебни дисциплини. Варна: ИПКУ Д-р Петър Берон, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)