ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Непресъхващи извори. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др. Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)