ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Верн, Жул

Верн, Жул. Децата на капитан Грант. София: Народна младеж, 1983

Верн, Жул. Капитан Немо. Варна: Зодиак,

Верн, Жул. От земята до Луната. София: Народна младеж, 1973

Верн, Жул. Чансълър. Варна: Държавно издателство, 1975

Верн, Жул. Родното знаме. София: Народна култура, 1971

Верн, Жул. Фарът на края на света. Варна: Андина, 1992

Верн, Жул. Тайнственият остров. София: Захарий Стоянов, 1998

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)