ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Венин, Георги

Превенция на асоциалното поведение на деца. Варна: Пасат Прес, 2007-

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8270 | Имена в показалеца: 4954

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)