ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Василев, Иван

Василев, Иван. Шипченски вятър. София: Държавно военно издателство, 1968

Василев, Иван. Как разговарят облаците. София: Български художник, 1969

Василев, Иван. Стоил войвода. София: Народна младеж, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)