ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Василев, Димитър

Василев, Димитър. Нощта на невинните. Пловдив: Христо Г. Данов, 1989

Василев, Димитър. Слънцето на мъртвите. Варна: Държавно издателство, 1965

Василев, Димитър. Мълчание с приятели. Пловдив: Христо Г. Данов, 1977

Василев, Димитър. Следобедно слънце. София: Народна младеж, 1967

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)