ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бърнев, Петър

Бърнев, Петър и др. Основни понятия в информатиката. София: Д-р Петър Берон, 1988

Бърнев, Петър и др. Размити множества. София: Народна просвета, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)