ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бурин, Иван

Бурин, Иван. Стоян глога. София: Издателство на отечествения фронт, 1968

Бурин, Иван. Вечерни аромати. София: Български писател, 1980

Бурин, Иван. Под българско небе. София: Държавно военно издателство, 1966

Български народни песни. София: Български писател, 1964

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)