ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бобев, Петър

Бобев, Петър. Камбо. София: Български писател, 1984

Бобев, Петър. Калиакра. Варна: Държавно издателство, 1971

Бобев, Петър. Мечът на Атила. София: Отечество, 1980

Бобев, Петър. Свирепия. София: Анубис, 1993

Бобев, Петър. Позорът на Один. София: Военно издателство, 1984

Бобев, Петър. Сам съм, други няма. София: Отечество, 1976

Бобев, Петър. Легенда за Калиакра. София: Български художник, 1974

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)