ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Астуриас, Мигел Анхел

Астуриас, Мигел. Уикенд в Гватемала. София: Народна младеж, 1978

Астуриас, Мигел. Сеньор Президентът. София: Народна култура, 1971

Астуриас, Мигел. Очите на погребаните. София: Партиздат, 1973

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)