ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Арнаудов, Михаил

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски Бозвели. София: Наука и изкуство, 1971-

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)