ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Аристотел,

Аристотел. За поетическото изкуство. София: Наука и изкуство, 1975

Аристотел. Топика. София: Захарий Стоянов, 1998

Аристотел. За душата. София: Наука и изкуство, 1979

Радев, Ради. Материалистически положения в гносеологията на Аристотел. София: Наука и изкуство,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)