ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Аржентински, Иван

Аржентински, Иван. Невероятни приключения. София: Български писател, 1977

Аржентински, Иван. Дяволиите на дявола. София: Български писател, 1990

Аржентински, Иван. Моята аржентинска младост. София: Профиздат, 1974

Аржентински, Иван. Моята аржентинска младост. София: Профиздат, 1977

Аржентински, Иван. Избрани произведения. София: Държавно военно издателство, 1971

Аржентински, Иван. Избрани произведения. София: Български писател, 1980

Аржентински, Иван. Малкият тореадор. София: Народна младеж, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)