ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Антонов, Николай

Антонов, Николай. Когато океанът беше ничий. София: Издателство на отечествения фронт, 1972

Антонов, Николай. Лазурен бряг. София: Профиздат, 1968

Антонов, Николай. Батальонът. София: Държавно военно издателство, 1957

По море по въздух и по суша. София и др.: Издателство на доброволната организация за съдейст, 1955

Антонов, Николай. Мъченици. София: Военно издателство, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)