КАТАЛОГ КНИГИ

Лилов, Иван Петров
Сапунения генерал : Науч.-худож. кн. за предучилищна и нач. училищна възраст / Иван Лилов. - София: Отечество, 1986. - 31 с. : с ил.; 32 см. - (Зайко Всезнайко)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Лилов, Иван Петров

Сигнатура
886.7-3/Л58
Инв. №
13104

Още от същия автор

Лилов, Иван. Многоликото горене. София: Народна просвета, 1984

Лилов, Иван. Приказката на стария локомотив. София: Отечество, 1976

Лилов, Иван. Развенчаните благородници. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)