КАТАЛОГ КНИГИ

Лачева, Цилия Владимирова
Домът край реката : Роман за деца и юноши / Цилия Лачева. - 2 преработено изд. - София: Отечество, 1986. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-31

Именен показалец

Лачева, Цилия Владимирова

Сигнатура
886.7-3/Л30
Инв. №
12613
Сигнатура
886.7-3/Л30
Инв. №
14559

Още от същия автор

Лачева, Цилия. Сини утрини. София: Български писател, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)