КАТАЛОГ КНИГИ

Савов, Румен
Голяма книга великите победи на България / Румен Савов. - София: Пан, 2017. - 240 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-954-660-851-2УДК 949.72.03(497.2)(02.053.2)+355.48(497.2)(02.053.2)

Именен показалец

Савов, Румен

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72.03/С13
Инв. №
20179

Още от същия автор

Савов, Румен. Голяма книга великите победи на България. София: ПАН, 2017


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)