КАТАЛОГ КНИГИ

Стаматов, Атанас и др.
Българската цивилизация = The Bulgarian Civilisation / Атанас Стаматов и др.. - 2 прераб. изд. - София: Тангра ТанНакРа, 2021. - 368 с. : с ил.; 28 см.
ISBN: 978-954-378-011-2УДК 949.72+008(497.2)(091)

Именен показалец

Стаматов, Атанас

Предметен показалец

История на България
Цивилизация

Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
20211

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)