КАТАЛОГ КНИГИ

Лалев, Цанко и др.
Моята първа книга за Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов / Цанко Лалев, Любомир Русанов. - София: Пан, 2015. - 56 с. : с ил.; 29 см.
ISBN: 978-954-660-608-2УДК 949.72(092)(02.053.2)+886.7.09(092)(02.053.2)+92(497.2)

Именен показалец

Ботев, Христо
Вазов, Иван
Лалев, Цанко
Левски, Васил
Русанов, Любомир

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Български писатели

Сигнатура
949.72/Л17
Инв. №
20156

Още от същия автор

Лалев, Цанко. Голяма книга на българските митове и легенди. София: Пан, 2005

Лалев, Цанко. Голяма книга на тайните и загадките. София: Пан, 2011

Лалев, Цанко. Жива вода и други приказки. София: Пан, [2012]

Лалев, Цанко. Златното момиче и други приказки. София: Пан, 2011

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за България. София: Пан, 2015

Лалев, Цанко. Моята първа книга за Васил Левски. София: Пан, 2010

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за Древните цивилизации по българските земи. София: Пан, 2016

Лалев, Цанко. Моята първа книга за Кирил и Методий. София: Пан, 2010

Лалев, Цанко. Моята първа книга за народните будители. София: Пан, 2011

Лалев, Цанко. Неродена мома и други приказки. София: Пан, [2012]

Лалев, Цанко. Педя човек - лакът брада и други приказки. София: Пан, [2012]


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)