КАТАЛОГ КНИГИ

Брюк, Юрген
Пътешествие в чудния свят на математиката / Юрген Брюк ; Прев. Виктория Иванова ; Ил. Anja Imke. - София: СофтПрес, 2014. - 144 с. : с ил.; 29 см.
ISBN: 978-619-151-195-2УДК 51(02.053.2)

Именен показалец

Брюк, Юрген
Иванова, Виктория (прев.)

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/Б 83
Инв. №
20140

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)