КАТАЛОГ КНИГИ

Занков, Огнян
Методика на възприемане на произведенията на изобразителното изкуство : Диагностика на художествените познания / Огнян Занков. - София: Анубис, 2006. - 64 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-426-728-X, 978-954-426-728-5УДК 372.36(075.8)+372.875(075.8)

Именен показалец

Занков, Огнян

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Методическо ръководство
Учебни помагала

Сигнатура
37/З-31
Инв. №
20120
Сигнатура
37/З-31
Инв. №
20121

Още от същия автор

Занков, Огнян. Методика на възприемане на произведенията на изобразителното изкуство. София: Анубис, 2006


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)