КАТАЛОГ КНИГИ

Аретов, Николай и др.
Българска литература ХVIII-ХIХ век : Един опит за история / Николай Аретов, Николай Чернокожев. - София: Анубис, 2008. - 512 с.; 21 см.
ISBN: 954-426-725-5, 978-954-426-725-4УДК 886.7.09+886.7(091)

Именен показалец

Аретов, Николай
Чернокожев, Николай

Предметен показалец

Българска литература - история
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/А 83
Инв. №
20128
Сигнатура
886.7.09/А 83
Инв. №
20127

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)