КАТАЛОГ КНИГИ

Големански, Васил и др.
Големи зоологически открития на ХХ век / Васил Големански, Димо Божков. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2000. - 191 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-430-752-4УДК 59:608.1(091)

Именен показалец

Божков, Димо
Големански, Васил

Предметен показалец

Зоология
Научни открития

Сигнатура
59/Г 63
Инв. №
20111

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)