КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиева, Цветана
Йордан Радичков: между нагледа и мита / Цветана Георгиева Петрова ; Предг. Антоанета Петрова Алипиева. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов,. - 250 с.; 21 см.
ISBN: 954-322-022-0, 978-954-322-022-9УДК 886.7.09(092)+92 Радичков, Йордан

Именен показалец

Георгиева, Цветана

Предметен показалец

Български писатели
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/Р14
Инв. №
20105

Още от същия автор

Георгиева, Цветана и др. Документи за историята на българския народ ХV-ХIХ век. София: Народна просвета, 1986

Георгиева, Цветана. Еничарите в българските земи. София: Наука и изкуство, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)