КАТАЛОГ КНИГИ

Танев, Тодор
Как мислят стратезите / Тодор Танев. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2016. - 379 с. : с ил.; 21 см.
ISBN: 978-954-322-862-1УДК 32.01+316.46

Именен показалец

Танев, Тодор

Предметен показалец

Политици
Политика
Лидерство
Власт - форми на управление

Сигнатура
32/Т 29
Инв. №
20126

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)