КАТАЛОГ КНИГИ

Близнаков, Георги и др.
Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг / Георги Близнаков, Иван Митов. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2001. - 269 с. : с ил.; 24 см.
ISBN:954-430-765-6УДК 502:66 + 504.054:66 + 349.6

Именен показалец

Близнаков, Георги
Митов, Иван

Предметен показалец

Екология
Околна среда

Сигнатура
502/Б49
Инв. №
20112

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)